Open brief:

 

Voorzitter IP, Silfraire Delhaye,

December 2015 ontbind je de Onderhandelingsdelegatie met VWS. Een Delegatie die akkoord ging met de Backpay voor de nog laatst levenden MÍTS we gezamenlijk met VWS per 1 januari 2016! door zouden vechten voor de Indische Kwestie (Excuses, Erkenning, Compensatie Oorlogsschade en Backpay Salarissen) én in gesprek zouden blijven voor wat betreft de weduwen.

We hadden toen namelijk al berekend dat niet alle 1100 mannen/vrouwen (schatting 2013 SVB) nog in leven zouden zijn. Dus er zou geld over blijven wat toch al gereserveerd was.

Onacceptabel dat je deze ontbinding met een half Dagelijks Bestuur hebt bepaald. Want ook ik zat in het Dagelijks Bestuur en was niet uitgenodigd voor dit gesprek, evenals Nico Wijnveldt van Stichting Matahari uit Groningen. Ook Ton te Meij, adviseur Pers/PR en Politiek en Jan de Jong, voorzitter SVJ, heb je met deze ontbinding buitengesloten van verdere onderhandelingen met VWS. Dit terwijl we op een moment zaten dat de onderhandelingen onder extra druk gezet moesten worden om een minimale afkoop te voorkomen.

Ofwel, je hebt als voorzitter van het IP de weg naar versnelde voortgang Onderhandelingen Indische Kwestie met VWS gesaboteerd. En daarmee het recht van de belanghebbenden ondermijnd.

Je hebt niet alleen deze weg tot actie gesaboteerd (ja, ik kan het zeggen), maar ook met je zogenaamde vele onderonsjes met Martin van Rijn en ambtenaren gezorgd voor tweespalt en een wankele basis. Iets waar de zittende ambtenaar gaarne op inspeelt. Ken de geschiedenis! Het resultaat, het voor enkele leden van het IP lang gewenste Indisch Huis en een positie voor jezelf om de financiële flow van een minimaal door VWS vrijgemaakt budget te managen.

Kortom:

Je hebt de Onderhandelingsdelegatie geliquideerd op een cruciaal moment van de besprekingen met VWS. Veel te vroeg!

Je hebt afgegeven op je eigen aangesloten Stichtingen en personen betrokken bij het IP.

Je hebt misbruik gemaakt van mensen mét de expertise en oprechte intenties voor rechtvaardiging van de Indische Kwestie.

Backpay_Proces_27_1_PS_1.013Je hebt zonder invoeling misbruik gemaakt van de welwillendheid van mijn kantoor, mijn medewerkers, die als gevolg van jouw mismanagement binnen het IP, een stortvloed aan vragen, boosheid, aanvragen voor de Backpay hebben moeten verwerken, letterlijk en figuurlijk. En die uiteindelijk hun baan kwijtraakten. En waarom, omdat je niet in staat bent gebleken dit op tijd te ondervangen en af te stemmen met de daarvoor bestaande organisaties, hoewel je daarover vroegtijdig was geïnformeerd!

In mijn ogen had en heb je nog steeds een eigen agenda!

——-

Waar was je vanaf 3 november 2015, toen de zogenaamde morele regeling van de Backpay in werking trad. Je hebt geen dossier ingekeken. Je hebt je slechts laten bedienen door het vele opvangwerk, verricht door mijn personeel (hét opvanghuis voor het IP, door jouzelf verkozen boven het adres in Den Haag, vanwege de slechte bereikbaarheid van het IP aldaar).

Onderstaande mailwisseling laat precies zien wat er daadwerkelijk gebeurd is. Eén momentopname. Waar was je tijdens de avonden dat wij de mensen opvingen? Waar was het IP? De mailwisseling is van 22 december. Op 25 december, vlak voor Kerst, onthef je de delegatieleden van hun functie. En met name de mensen die het meest actief zijn geweest. Neem Jan de Jong van SVJ, Ton te Meij, die je richting NOS diskwalificeerde als ‘iemand die zo nu en dan iets heeft gedaan in de politiek, maar niet veel’, waardoor je belangrijke IP-momenten tijdens het werkelijke uitvoeringsproces nooit optimaal en perswaardig hebt benut. Integendeel, je bleef volharden in de woorden van de ambtenaren VWS ‘dat alles soepel verloopt’. En dat terwijl er op dat moment een aantal belanghebbenden de backpay NIET voor hun overlijden hebben ontvangen. Mensen van de dag, we zouden voor hen klaarstaan en ze zo min mogelijk belasten!

Waar was je het afgelopen jaar? Waar was het IP? Bezig met dit kleine resultaat voor zorg en educatie? Zie je laatste openbare mail over het Indisch Huis. Bezig met je eigen ego in het totaal? Wat is er gebeurd vlak voor de ontheffing van de delegatie? Waarom heb je het IP-adres opeens naar je privé adres overgeheveld, terwijl dit eerder bij Stichting JES op kantoor was? Had dat te maken met de paniek waarin de voorzitter van JES privé zat? Ik heb je deze vraag eerder gesteld.

Waarom heb je verschillende vrijwilligers via inbox op Facebook benaderd en onrust gezaaid? Ik heb deze berichten allemaal ontvangen omdat men niet wist wat ermee te doen.

Dan over Maluku4Maluku. Daarin heb je je heel vreemd opgesteld. Ik begreep tijdens een van de vergaderingen van VWS/SVB dat ik NIET met deze groep mocht samenwerken. Dat was jouw waarschuwing. Om een of andere vage reden, die niet bijdroeg aan oplossingen op korte termijn voor de mensen die ons nodig hadden. Daar heb ik me niet aan gehouden omdat ik via deze partij veel namen kon aandragen bij SVB/VWS in een vroeg stadium. Want let wel, het ging namelijk nog steeds om mensen ‘van alledag’. En we verloren er een aantal onderweg. We, Ton en ik hebben het team Maluku4Maluku gemeld dat ze zich konden aanmelden bij het Indisch Platform. En daar kwam niets van terecht. Dat traineerde je zodanig dat het maanden heeft geduurd voordat men antwoord kreeg.

In de tussentijd verloren we mensen op de lijst van Maluku4Maluku. En is Leo Reawaruw erachter gekomen waarom je ze buitensloot en daarmee deze ellende veroorzaakt hebt. En natuurlijk pakt hij je op je Japanse achtergrond. Een koekje van eigen deeg. Alleen heeft jouw actie diepe wonden achtergelaten bij de mensen van dit team. En verloor Leo zijn buurman in een eerder stadium. Een Indische man die hij beloofd heeft te begeleiden in deze ‘Backpay’strijd’, want voor velen bleek ook hier weer dat ze bewijzen moesten overleggen. En jij bleef melden dat alles zo soepel verloopt, Silfraire.

Je hebt jezelf opgeworpen als ‘redder van de Indische Gemeenschap’, en daarbij speelde je achtergrond, je Japanse achtergrond mee. Té vaak werd je gediscrimineerd – ik hoor het je nog zeggen – té vaak werd je als NIET volwaardig aangezien. Het is ziekelijk hoe je ermee omgegaan bent de afgelopen twee jaar, na het overlijden van Herman Bussemaker. Er stond een andere man op. Een dwingende, dwangmatige man die recht op eigen doel af is gegaan, het verwerven van een positie voor jezelf. Voor je eigen ego. Want van de gemeenschap Silfraire, daar heb je je in je jonge jaren – helaas door omstandigheden – al gedistantieerd. Dat kan ik opmaken uit je denigrerende opmerkingen, gemaakt met een glimlach. Bij één van onze besprekingen met VWS en SVB (georganiseerd naar aanleiding van mijn beklag bij Martin van Rijn over de slechte voortgang) wist je zomaar ineens in Leiden te melden; ‘let niet op de ruzie onderling bij de Indische mensen, dat doen ze al jaren’. Deze opmerkingen zijn ongepast, hooghartig én kleinerend naar de mens die het hardst je steun behoeft zeker in deze periode. Letterlijk dan he Silfraire.

Graag antwoord op de vraag openbaar. Wat heeft het IP gedaan aan de Indische Kwestie ná december 2015?!

Een eis vanuit vele mensen en organisaties uit de Gemeenschap die getekend hebben voor de Indische Kwestie: ontsla jezelf van de functie ‘voorzitter en vertegenwoordiger van de Indische Gemeenschap’. En geef het stokje door aan iemand die écht voor de Gemeenschap opkomt. In de diepste zin van het woord! Jij kan en mag de Indische gemeenschap niet meer vertegenwoordigen.

Peggy Stein

indischekwestie@gmail.com

 

Indische Kwestie

——
Van: “S.Delhaye RA” 
Onderwerp: Fw: lijsten
Datum: 22 december 2015 20:52:30 CET
Aan: “A.M. Pijper”, “Jan de Jong”, “Jan van Wagtendonk”, “Nico Wijnveldt”, “Ton Lutter”, “Ton Mey”
“Peggy Stein”
 
Deze lijsten zijn door mij reeds doorgestuurd naar VWS.
Groet,
Silfraire
——
 
From: Peggy Stein
Sent: Tuesday, December 22, 2015 12:41 AM
To: S.Delhaye RA
Cc: ‘Ton Mey’
Subject: lijsten
Dag Silfraire,
Hierbij de lijsten voor zover bijgewerkt op dit moment.
Kun jij deze lijsten svp zoals besproken naar VWS sturen? Dit is de status van dit moment. Er zijn nog gevens die we binnen moeten krijgen van een aantal personen. Deze staan nog niet in de lijst.
Ton staat in cc vanwege de samenwerking gedrieën vanaf het begin.
Bij de volgende personen/zie nummers hieronder zijn opmerkingen geplaatst ivm overlijden of ziekenhuisopname.
Dit is reeds eerder doorgegeven en naar ik begrijp van de kinderen of de mensen zelf, heeft nog niemand van de lijst iets gehoord. Lees graag de individuele gevallen door.
1.
BP-0218
Is op 30-10-2015 overleden
2.
BP-0020
Overleden op 10-10-2015
3.
BP-0101
Overleden op 14-12-2015
Aangegeven op lijst dat familie zich zorgen maakt over snelheid van berichten/toekennen. Alle gegevens bekend.
4.
BP-0165
Overleden 10-2015
 
5.
BP-0187
Overleden op 9-11-2015
 
6.
BP-0106
Ziekenhuisopname 23-11
7.
BP-0116
Half december vader in ziekenhuis opgenomen. Svp spoed aangegeven.
Hoopt vader nog te kunnen mededelen dat het goed is gekomen met de Backpay.
 
8.
BP-0141
Zorg om vader. ‘zag het op teletekst en sindsdien gaat hij geestelijk achteruit’.
 
9.
BP-0148
December weer contact. Melding dat vader in ziekenhuis is opgenomen. Svp spoed.
 
Hierbij ook (zoals eerder beloofd) de Weduwenlijst / althans wat er tot op heden is ingevuld. Deze vrouwen zijn allemaal erg boos/teleurgesteld! Ofwel zelf aangemeld of via hun kinderen.
 
Ik hoor graag als er vragen zijn over e.e.a.
 
Groet,
Peggy

 

Klik op onderstaand plaatje voor de video #indischekwestie #indischverdriet #countdownindischekwestie

Schermafbeelding 2017-07-26 om 15.24.50

 

 

 

6 gedachten over “Brevet van onvermogen Indisch Platform onder leiding van Silfraire Delhaye.

 1. Dit is op Blog Peter Flohr herblogden reageerde:
  HET HAD ZOVEEL BETER GEKUND
  De afgelopen anderhalve jaar zelf ervaren hoe er door het Indisch Platform is geopereerd. Teveel mensen hebben hierdoor schade en leed van ondervonden.

  Politieke bestuurders op landelijke niveau is een rad voor ogen gedraaid met tot gevolg dat verkeerde informatie wordt gebruikt door landelijke politici. Zo zag je dat kennelijk de indruk in politiek Den Haag bestaat dat de voorgestelde backpay-regeling van Martin van Rijn in 2015 bij de Indische gemeenschap op steun zou mogen rekenen. Dit is geenszins onderbouwd. Het is aan een klein clubje binnen het IP gevraagd. De voorzitter van het IP gooide het kennelijk op een akkoordje met het ministerie van VWS.

  In de lopende rechtszaken tegen de backpay-regeling wordt dit ook naar voren gebracht door hen die de backpay-regeling aanvechten.

  Een tante van mij (de jongste zus van mijn vader) heeft het aangedurfd om een rechtszaak te beginnen tegen het Ministerie van VWS en de Sociale Verzekeringsbank. Zij pleit voor het recht op een backpay-uitkering voor haar echtgenoot die inmiddels 4 jaar geleden is overleden. Zo lees ik o.a. in haar pleidooi het volgende:

  “In de beantwoording van Kamervragen van 3 juli jongstleden geeft Staatssecretaris Van Rijn aan dat de peildatum ‘adequaat’ en in overleg met het Indisch Platform is gekozen. Voor wie adequaat gekozen? Adequaat voor de Staatskas? Daarbij moet worden gemeld dat het genoemde overleg met een organisatie is die de status niet heeft om hierover te spreken. Nogmaals deze uitkeringsregeling is onredelijk, onbillijk en onrechtvaardig en getuigt van onbehoorlijk bestuur.”

  De zitting van deze rechtszaak was 14 juli 2017 bij het gerechtshof in Den Haag. Uitspraak volgt eind augustus.

  Het is in-en-in triest dat zo’n gevoelig kwestie na meer dan 70 jaar nog steeds niet is opgelost.

  Het is tijd voor een herschikking van de organisatie voor de belangen van diegenen die bij de Indische Kwestie betrokken zijn. Een organisatie die vanuit alle verschillende groepen in de Indische gemeenschap op democratische wijze samen met de overheid en de politiek tot een bevredigende oplossing kan komen.

  Like

  1. Peggy Stein en Peter Flohr hebben helemaal gelijk.
   Slilfraire heeft ons verkocht aan de deal die hij met Martin van Rijn heeft gemaakt.
   Dit was niet zijn plaats, hij heeft niet met alle partijen gesproken, hij heeft zijn eigen agenda gevolgd Bovendien heeft hij na 18 maanden nog niets gezegd. Hij is toch niet meer een spreker voor de hele Indische Gemeenschap. Rot op met het Indisch huis, dat hoeven we niet, gewoon erkenning excuses en backpay is wat we willen. Waar haalt hij bovendien de onbeschoftheid vandaan helemaal niet te reageren en zijn toch genoeg aanhangers van hem die hem wijzen of deze blogs of zijn zij ook zo laf?
   Silfraire je hebt 2 zonen en ik ben benieuwd wat je hun in hun leven meegeeft. Vertel je hun
   wat je gedaan hebt of zwijg je in alle talen. je hoort je kinderen het voorbeeld te geven, dus kies ervoor hun te vertellen dat je gefaald hebt en geef het stokje aan een meer capabel iemand, dan pas toon je dat je ballen hebt.

   Like

 2. Hartelijk dank Peggy Stein voor deze heldere reconstructie van feiten. Het Indisch Platform lijkt een eigen Donald Trump te hebben voortgebracht.
  We gaan door met de strijd om Erkenning voor hen die zelf de straat niet meer op kunnen.
  Jouw overvol archief en duidelijke formulering staan als een rots

  Ten aanzien van Sylfraire Delhaye, Sylfraire, ik heb de neergang van het Indisch Platform meegemaakt, ben er diep geschokt getuige van geweest. Ik heb ten kantore van Peggy Stein de vreselijk schrijnende getuigenissen gehoord en gelezen. Ik heb de aanzet van de Backpay met als direct gevolg de hevige verontwaardiging en vooral verdriet gezien, gehoord, gevoeld van al die mensen die zich door het verminkte Indisch Platform in de steek gelaten hebben gevoeld. Daar zijn getuigeverslagen van! Alles is gedocumenteerd!

  Het is nog niet voorbij ! We gaan door voor de Erkenning!

  Like

 3. Het Dagelijks bestuur van de Stichting Het Indisch Platform heeft op het bovenstaande geantwoord.
  Ik sta voor 100% achter deze brief en schreef als reactie: waarom toch zoveel geruzie, waarom niet de koppen bij elkaar gestoken en de EENHEID herstellen!
  Ted Hartman.

  Hieronder de brief van het Dagelijks bestuur Stichting Het Indisch Platform.

  donderdag 3 augustus 2017
  Open Brief van Het Indisch Platform
  Open Brief van het dagelijks bestuur van Het Indisch Platform

  Deze Open Brief heeft tot doel de vloed van aantijgingen en onwaarheden tegen te gaan die de laatste weken ten onrechte over een aantal bestuursleden van het Indisch Platform, onder wie Dhr. Silfraire Delhaye, zijn uitgestort, op een weblog van Mw. Peggy Stein, op facebook en op twitter.

  In Mw Peggy Stein’s blog komt veel oud zeer naar voren. Haar opmerkingen laten we voor wat ze zijn, verder wij vinden het zinloos om op alle aantijgingen in te gaan. Maar wel het volgende.

  Het Indisch Platform is nog steeds bezig met ingewikkelde onderhandelingen met lastige afwegingen tussen wat terecht en wenselijk is enerzijds, en wat haalbaar is anderzijds.

  De IP voorzitter heeft door diplomatiek optreden de dialoog met onder meer de ambtenaren van VWS sterk verbeterd.

  Mw. Peggy Stein signaleert dat zij het oneens is met de benadering van de meerderheid van het Bestuur, dus niet alleen die van Dhr. Silfraire Delhaye. OK, tot dan een zakelijk verschil van mening. Maar vervolgens trekken zij en anderen op haar weblog, op facebook en op twitter een riool van onwaarheid en vuilspuiterij open tegen IP voorzitter Delhaye Silfraire persoonlijk en in het voorbijgaan ook nog eens tegen de voorzitter van de St. JES.

  Anders dan Mw Stein suggereert is de heer Delhaye wat ons betreft niet bezig met solo acties, maar met gezamenlijk beleid.

  Het ontbinden van de onderhandelingsdelegatie, December 2015, wegens onvoldoende toegevoegde waarde voor nieuwe onderhandelingen, is door de IP voorzitter gedaan, gesanctioneerd door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

  Er ontstond een breuk tussen Hr. Jan de Jong met zijn SVJ en het IP omdat hij een andere benadering voorstond dan de rest van het Algemeen Bestuur en zich bij die meerderheidsbenadering niet wilde neerleggen. Dat hij bij verdere beslissingen niet betrokken werd is dus niet verbazingwekkend.

  Mw. Peggy Stein maakte nooit deel uit van het IP Dagelijks Bestuur. Zij en Dhr. Ton te Meij waren adviseur op vrijwilligers basis en woonden in die rol bestuursvergaderingen bij

  Dat Mw. Peggy Stein’s bedrijf niet goed loopt kan men alleen Mw Stein aanrekenen. Dhr. Delhaye heeft in dat bedrijf immers geen functie of verantwoordelijkheid, noch is het IP op enigerlei wijze een contractuele verbintenis aangegaan met het bedrijf van Mw. Stein aangaande het verrichten van eventuele werkzaamheden ten behoeve van acties van het IP.

  Dat de heer Delhaye tot dusver gepast terughoudend is geweest in het antwoorden op eerdere laakbare uitlatingen valt in hem te prijzen.

  Met vriendelijke groet,

  Dagelijks bestuur Stichting Het Indisch Platform

  Geplaatst door Hans Vogelsang

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s